Applicaties

Informatieve applicaties kunnen niet meer gemist worden in onze maatschappij. Applicaties voor iOS en Android worden dagelijks veel gebruikt en ze zijn ook steeds beter te herkennen. Ook kinderen maken er veel gebruik van en dan is het fijn dat u weet wanneer het goede apps zijn voor hen. Bij informatieve applicaties moet er goed gekeken worden naar de doelgroep waarvoor ze geschikt zijn, de aansluiting bij de doelgroep, of het visueel aantrekkelijk is en of dat er bijvoorbeeld veel of weinig interactie is. Een informatieve app wordt niet zomaar gemaakt, er wordt eerst veel research gedaan om te kijken waar vraag naar is. Daarnaast moet een app op worden gebouwd en daarvoor is ook informatie nodig. Er gaat dus veel tijd in zitten om een goede app te maken.

Informatieve app maken

Als u zelf een app wilt maken, dan kunt u daarvoor een stappenplan gebruiken. De eerste stap bestaat uit het hebben van een idee. Wat zijn de mogelijkheden van de app die u wilt maken, voor wie is de app bedoeld? Bij deze stap is het de bedoeling dat u een goede schets gaat maken van wat u wilt doen met de app. De tweede stap is nagaan of dat er concurrentie is en zo ja hoe groot is de concurrentie op deze markt? Hoe gaat u er voor zorgen dat uw app vernieuwend is en blijft? Als u dat in kaart heeft gebracht kunt u doorgaan met de volgende stap, het visueel maken van uw informatieve app voor iOS en Android. Een herkenbaar stijl ontwikkelen bijvoorbeeld, teksten uitwerken, foto’s en tekeningen op elkaar aan laten sluiten, de app vormgeven en de mogelijkheden van de app nader uitwerken. Als u dat allemaal heeft gedaan dan kan het maken van de app beginnen, het technische aspect, dat is vaak de grootste uitdaging, maar dat kunt u ook uitbesteden.

Denk als voorbeeld maar eens aan de app van Ninendo, Pokémon Go. Dit spel is momenteel ontzettend populair en iedereen is bezig om Pokémons te vangen!